Hypno4Pain Free

PIJNBESTRIJDING

Vele mensen worden vroeg of laat geconfronteerd met een pijn  die gedurende maanden of zelfs jaren aanhoudt . Gevoelens van  angst, stress, woede en verdriet zijn dan nooit ver weg.

Waar acute pijn nut heeft en signaleert dat er iets mis is, verliest chronische pijn deze nutsfunctie. Vergelijk het met een alarm van een auto: dat moet afgaan als de ruit wordt ingeslagen, maar niet als je per ongeluk de spiegel zachtjes aanraakt. 

Hypno4Pain is een hypnosesessie die jou helpt om te gaan met chronische pijn zoals lage rugpijnen, migraine, darmproblemen, zenuwpijnen, fantoompijnen, algodystrofie, fibromyalgie, pijnen ontstaan na een ongeval of ingreep, en nog vele andere.

PIJN: KAN HYPNOSE MIJ HELPEN?

Vaak gebeurt het dat er bij een pijnpatiënt reeds verschillende therapieën zijn ingesteld, maar geen van deze helpt om weer op normale wijze aan het sociale leven deel te nemen. Dus wordt er nog maar een gelijkaardige therapie toegevoegd.  Maar met steeds meer van de zelfde soort medicatie geraak je in een impasse.

HOE GAAT ZO’N SESSIE IN ZIJN WERK?

Waarom blijft die pijn? Dat is het antwoord wat we trachten te achterhalen. Dat doen we met behulp van verschillende technieken, en daar hoort ook hypnose bij. Vervolgens helpt hypnose je bewust of onbewust de pijn te beheersen en zorgt zo voor een nieuwe levenskwaliteit die geen plaats laat voor pijn, angst, neerslachtigheid of woede. 

Hypnose kan perfect hand in hand gaan met de gangbare medische behandelingen (pijnstillers, anti-depressiva, anti-migraine behandeling) en fysische behandelingen (kinesitherapie, osteopathie). Hypnose kan zonder probleem opgestart worden samen met deze behandelingen, zonder de behandelingen te vervangen, hypnose is totaal verschillend in aanpak.

 Ook kan zelfhypnose aangeleerd worden om aanvallen te verzachten.